VVS BYRÅN I VÄXJÖ AB
 
 
 

Våra tjänster

Våra trogna beställare är bl.a. vs- och ventilationsentreprenörer, kommunala- och privata fastighetsbolag, byggentreprenörer, husfabrikanter mm. Vi utför dock ej uppdrag direkt från privatpersoner, i sådana fall hänvisar vi till en entreprenör som sedan anlitar oss för projekteringen.

Vi har kompetens inom:

 • VVS projektering
 • Injustering
 • Utredningar

 • Energiberäkningar
 • DU-pärmar
 • Installationssamordning

 • Projekteringsledning
 • Fjärrkyla projektering
 • Biogas projektering

 • Medicinsk gas
 • Entreprenadbesiktningar
 • Energioptimering

 • Drift- och underhållsinstruktioner
 • CE-märkning
 • Rör och ventilmärkning

 • Kalkylering
 • Utbildning


Common Procurement Vocabulary

CVP 71321200 Konstruktion av värmesystem

CVP 71321300 Konsulttjänster inom VA
CVP 71322200 Konstruktion av rörledningar
CVP 71321400 Konsulttjänster inom ventilation

 
Före detta © VVS-BYRÅN I VÄXJÖ AB Org. nr: 556603-2834